Development

Kao tehnologija koje se odnosi na proizvodnju i isporuku digitalnih pokreta medija nastavlja da napreduje, tako da su zahtevi potrošača za sve raznovrsniji i bogatiji mediji iskustveniji.. Video visoke definicije se sada isporučuje na više korisnika, na razlicitim vrstama uređaja, i kroz više kompleksnih mreža nego ikada pre. Za provajdere sadržaja, to naravno znači više raspoloživih mogućnosti za medijsku distribuciju i monetizaciju.

Zatim

Tradicionalno, video je dostavljen klijentu na jedan od dva načina:bilo progresivnim preuzimanjem korišćenjem široko podržanog HTTP protokola, ili strimovanjem, korišćenjem protokola RTP, RTMP, UDP, ili TCP, u saradnji sa specijalizovanim serverom softvera za rukovanje tokom (npr. Flash Media Server ili Windows Media Services). Ove dve metode dostave imaju i prednosti i mane. Streaming medija protokoli nude gledaocu bolje iskustvo omogućavajuci videu da reprodukuje odmah, bez potrebe da prvo sačekamo da su potpunosti uploaduje. Oni su takođe omogućili takve karakteristike kao adaptivne bitrate strimovanja da nadoknadi za fluktuacije u korisničkom protok, uživo gledanje, sadržaj enkripciju, i pametne ribanje. Ove karakteristike su često vrlo skupe, međutim, i kao takve nije su održiva opcija za mnoge sadržaje. Isporuka preko HTTP, s druge strane, traži kompletan file download pre nego se moze poceti gledanje. Pored toga, sadržaj prebačen na ovaj način je uskladištena na hard disku krajnjeg korisnika, i zbog toga često nije najbolje rešenje za prikazivanje zaštićenog sadržaja autorskih prava. Međutim, podrška za HTTP protokol bio je i ostao, veoma rasprostranjen. Specijalizovani server tehnologije se ne zahteva da bi se dostavio sadržaj preko HTTP- jednostavno (i besplatano) ce to uraditi web server. Biti podrzan postojećim i rasprostranjenim serverom hardvera i caching infrastruktura nastavlja da bude jedan od glavnih prednosti pri korišćenju HTTP protokola.

Sada

U prošlosti, provajderi sadržaja su često bili suočeni sa teškom dilemom. Da li bi oni trebali da naprave velike finansijske investicije u cilju pružanja najboljeg streaming videa iskustva svojim krajnjim korisnicima? Ili bi njihov ROI bio bolji ako isporuci robustano iskustvo gledanja, iako ima potencijalno veću publiku, preko HTTPa? Kompanije kao što su Move Networks, Microsoft, Adobe i Apple su došli sa svojim jedinstvenim rešenjima ovog problema – dinamičan problem streaming medija preko HTTP protokola. Svako rešenje podrazumeva razbijanje kodiranih medijskih datoteka u manje komade, koji su zatim ponovo okupljeni od strane medija playera klijenta.

Nekoliko adaptivnih bitrate streaming rešenja:

HTTP Dynamic Streaming – Adobe

Od puštanja Adobe Flash Playera 10.1, i Open Source Media Framework 1.0 (OSMF), sadržaj isporuke usluga, stvaraoci i izdavači imali su opciju usklađivanje HTTP Dynamic Streaming da znatno povećaju svoj domet kada je u pitanju pružanje kvalitetnih video iskustva klijentu. HTTP Dinamic Streaming (HDS) je prava streaming tehnologija, ali ne zavisi od specijalizovanih streaming servera ili vlasničkih transfer protokola. . Pored toga, potreban alat da biste gledali svoj video preko HTTP dobija se besplatno sa Adobe.


Da biste pripremili svoje medije za HDS, uradite sledeće:

Spakujte vaš FLV, F4V ili druge MP4-kompatibilne datoteke pomoću slobodanog f4fpackager alata.

Preuzmite f4fpackager. f4fpackager je komandna linija alat dostupan za Windows i Linux koji koristite za pretvaranje svoje izvorne medijske datoteke u nužno-fragmentiranedatoteke potrebne za strimovanje. Možete skinuti packager  besplatno sami, ili koristite verziju koja se isporučuje u okviru Flash Media Server 4.0 i dalje. Proces je prilično jednostavan i brz, mnogo brži nego kodiranje izvornog fajla za početak! Za pokretanje Packager u operativnom sistemu Windows, na komandnoj liniji, “cd” u svoj Flash Media Server ili Apache web server instalaciom ““tools\f4fpackager” foldera. Odavde se lako pokrene Packager jednostavnim kucanjem “F4″ (tada Tab), i pustiti komandni prozor da auto kompletira pokretanje f4fpackager.exe. Dajte Packageru najmanje sledeće argumente:

01 --input-file=<em>theFullPathToYour/Media
01 --output-path=theFullPathToTheOutputLocationOfYourChoice

Alternativno, možete izostaviti argument izlaz, a Packager će staviti upakovane fajlove u izvornom direktorijumu. Više Packager argumenta za stvari kao sto su trazenje bitrate nekog datoteke, kriptovanje, itd mogu se naći ovde.

f4fPackager at the command line
Korišćenje f4fPackager na komandnoj liniji

Ako sve ide dobro, trebalo bi da imate 3 nova fajlova za svaku izvornu datoteku koju ste poslali Packager-u:

 1. .F4M (manifest) file
 2. .F4F (fragment) file
 3. .F4x (index) file

Manifest fajl (F4M.). je XML fajl koji sadrži bitne informacije o vašim medijima koje medija plejer analizira kako bi se reprodukovao pravilno datoteku. Da biste saznali više o F4M, i. F4F tipovima datoteka., Pogledajte Džona Krozbi serija na HTTP Dinamic Streamingu

The 3 packaged files: .F4M, .F4F, and .F4X

Uverite se da imate HTTP Poreklo modula spreman zarad

Instalirajte i konfigurišite HTTP Module Porijekla u postojeću instalaciju Apache web servera. HTTP Modul porekla je proširenje na Apache web serveru koji je neophodan za striming medija preko HTTP-a za Flash Player. Možete preuzeti modul ovde.  Alternativno.,I HTTP modul porekla i Apache web server dolaze u paketu i konfigurisani sa Flash Media Server om verzije 4.0 i gore. *Napomena* Uvjerite se da se vas server Apache koristi operativni sistem Windows, podrazumevan, Apache web servis počinje konfiguraciju unutar Flash Media Servera 4 koji je postavljen na “Manual”. Možda ćete želeti da se prebaci ovo na “automatski”.

Postavi vase spakovane media server datoteke u vod direktorijum vašeg Apache web servera (webroot / vod/)

Kada imate sve datoteke pravilno upakovane, i vi ste instalirali i konfigurisali Apache web server, kao i HTTP Modul porijekla (kao samostalan ili u paketu u okviru Flash Media Server), sve sto treba da uradite na strani servera je postaviti 3 upakovana fajla u vod fasciklu unutar vašeg Apache servera, i zgrabite URL (e) medijske datoteke (e) koje želite da pustite. *napomena* Apache je postavljen za slušanje na port 80 kao podrazumevano, i prelaze na port 8134 ako port 80 je u upotrebi. Međutim, možete konfigurisati Apache server da sluša bilo koji dostupan port.

Make sure Apache service is running

Konfigurisanje media player da ukaže na URL medi unutar vašeg vod fajla

Dobrodošli ste da izgradite sopstveni prilagođeni player na potoku preko HTTP-a, međutim, fini ljudi na Adobe i Realeyes mediji su već uradili dosta posla za vas. Dajte nekima ili svima od sledećih playera sansu:

REOPS Player   Moćan, OSMF-baziran media player iz Realeyes medija The Realeyes OSMF player primer (REOPS) nudi odličnu bazu za stvaranje snažnog video playera koristeći Open Source Media Framework (OSMF) iz Adobe. REOPS je trebalo da bude kamen temeljac za programere, kao i vizuelni prikaz da ilustruje mogućnosti i kako da se od OSMF framework. The REOPS projekat uključuje veoma proširu i robustnu kontrolnu traku i šablone da pomogne da prilagodite traku kontrole, kao i Full-screen podršku, zatvoren Captioning iz eksternog fajla, kao i OSMF dinamički plugin podršku. The REOPS projekat može da se koristi za primenu lako prilagođenog player videa koji podržavaju progresivnu video reprodukciju, video na zahtev, striming live streaming i dinamičkih striming. Šta više, sve ove funkcije se mogu konfigurisati iz spoljnog XML fajla.

Flash Media Playback Besplatan, standardni medija player za Adobe Flash platformu Flash Media Playback može koristiti bilo koji sajt sa samo nekoliko linija HTMLa, omogućavajući video i druge medije u nekoliko minuta. Njegova prošira plug-in arhitektura omogućava jednostavnu integraciju sa mrežama sadržaja isporuke (CDNs) i oglašavanja platformi, kao i podršku za analitiku i dodatne nezavisne usluge. Sa podrškom za najnovije metode isporuke, Flash Media Playback omogućava web programerima svih nivoa da u potpunosti iskoriste mocne karakteristike videa na Flash Platformi.

Strobe Media Playback Besplatni, OSMF bazirani media player iz Adobe. Strobe Media Playback je Open Source Media Framework (OSMF) baziran media player koji možete brzo i lako integrisati u vaš sajt. Sastavni SVF i njegov izvorni kod su dostupni za besplatno preuzimanje ovde.

… ili napravi svoj pomocu sledeceg tutorijala!  Ovladavanje OSMF-Adobe Developer Connection serije. John Crosby i David Hassoun iz Realeyes medija napisali su odličan niz članaka i tutorijalekoji nas vode kroz ucenje rada sa OSMF. Oni počinju sa izgradnjom jednostavnog medija playera, a onda zarone dublje u složenije teme, kao što su odvajanje kontrole, uključujući media prekrivače, kao i integraciju i razvoj custom plugin-a.

Bilo da odlučite da izgradite sopstveni ili da koristite medija player koji je vec napravljen, moraćete da istaknete svoju aplikaciju na F4M fajlu. vod direktorijumu vašeg Apache servera. Opet, ovo je media manifest datoteka, XML datoteka koju media player koristi da analizira ažne informacije o medijima, kao što su bitrate, trajanje, itd

*Napomena*
 HTTP Dinamic Streaming zahteva Flash Player 10.1 i gore. Bilo koja verzija OSMF, počevši od 1.0 bice kompatabilna sa HDSom.


Streaming Demo

Ispod je primer ugrađenog Flash Media Playback medija playerakoji dostavlja video preko HTTP-a. Ako želite,možete podesiti svoj player ovde. Ukoliko želite da koristite iste upakovane fajlove koji se koriste u demo, možete ih preuzeti ovde.

Naravno, ova demonstracija samo pokazuje video snimak preko HTTP-a to nije primjer moćnih funkcije dostupnih preko HDSa, kao što su promenljive bitrate prebacivanje, enkripcija, ili kasno vezivanje audio. Ostanite uz nas za vise informacija i o tome..


Where to go from here

Za dublji pogled na HDS, uključujući rasprave o File Encriptionu, Live streamingu, pogledajte John Crosby seriju na HTTP Dinamic Streamingu

Za informativni pogled na svet OSMF, uključujući i duboko zaranjanje u takvim stvarima kao građenje prilagođenih medija playera i dodatke integracije i razvoja, pogledajte David Hassoun i John Crosby’s clanak serijeMastering OSMF na Adobe Developer Connection sajtu .


Za informacije o tome kako Realeyes Mediji vam mogu pomoći da se prebacite na HTTP Dinamic Streaming, budite slobodni da nas kontaktirate danas.

This article is translated to “http://science.webhostinggeeks.com/http-dinamic-streaming” Serbo-Croatian language by Vera Djuraskovic from “http://webhostinggeeks.com/” Webhostinggeeks.com

As technologies related to the production and delivery of digital motion media continue to advance, so do consumer demands for an increasingly varied and rich media viewing experience. High-definition video is now being delivered to more users, on a wider variety of devices, and through more complex networks than ever before. For content providers, this of course means more available avenues for media distribution and monetization.

Then

Traditionally, video has been delivered to the client in one of two ways: either by progressive download using the widely-supported HTTP protocol, or by streaming, using protocols such as RTP, RTMP, UDP, or TCP, in conjunction with specialized server-side software to handle the stream (e.g., Flash Media Server or Windows Media Services). These two delivery methods had both advantages and disadvantages. Streaming media protocols offered the viewer a better experience by allowing the video to play back right away, without having to first wait for it to completely download. They also made possible such features as adaptive bitrate streaming to compensate for fluctuations in user bandwith, live viewing, content encryption, and smart scrubbing. These features often came at a significant cost, however, and as such weren’t a viable option for many content providers. Delivery over HTTP on the other hand, required a complete file download before viewing could start. In addition, content transferred in this way was stored on the end user’s hard drive, and was therefore often not the best solution for displaying copyright-protected content. However, support for the HTTP protocol was, and remains to be, very widespread. Specialized server technology isn’t required to deliver content over HTTP-a simple (and free) web server will do. Being supported by existing and widespread server hardware and caching infrastructures continues to be one of the major advantages of using the HTTP protocol.

Now

In the past, content providers often faced a difficult dilemma. Should they make the relatively large financial investment in order to provide the best streaming video experiences to their end-users? Or would their ROI be better served by delivering a less-robust viewing experience, albeit to a potentially larger audience, over HTTP? Companies such as Move Networks, Microsoft, Adobe, and Apple have come up with their own unique solutions to this problem-the problem of dynamically streaming media over the HTTP protocol. Each solution involves breaking up the encoded media files into smaller chunks, which are then re-assembled by the media player on the client end.

A few adaptive bitrate streaming solutions:

HTTP Dynamic Streaming – Adobe

Since the release of Adobe Flash Player 10.1, and the Open Source Media Framework 1.0 (OSMF), content delivery providers, creators, and publishers have had the option of leveraging HTTP Dynamic Streaming to vastly increase their reach when it comes to delivering quality video experiences to the client. HTTP Dynamic Streaming (HDS) is a true streaming technology, but not dependent on specialized streaming servers or proprietary transfer protocols. In addition, the tools required to make your media files streamable over HTTP are provided free from Adobe.


To prepare your media for HDS, you do the following:

Package your FLV, F4V, or other MP4-compatible files using the free f4fpackager tool.

Download f4fpackager The f4fpackager is a command line tool available for Windows and Linux that you use to convert your source media files into the necessarily-fragmented files required for streaming. You can get the packager for free on its own, or use the version that ships within Flash Media Server 4.0 and up. The process is fairly simple and quick-much faster than encoding the source files to begin with! To run the packager in Windows, at the command line, “cd” into your Flash Media Server or Apache web server installation’s “tools\f4fpackager” folder. From here, easily run the packager by simply typing “f4″ (then Tab), and let the command window auto-complete your prompt to launch f4fpackager.exe. Give the packager at least the following arguments:

--input-file=<em>theFullPathToYour/Media
--output-path=theFullPathToTheOutputLocationOfYourChoice

Alternatively, you can omit the output argument, and the packager will place the packaged files into the source directory. More packager arguments for doing things like declaring a file’s bitrate, encrypting, etc. can be found here.

f4fPackager at the command line
Using the f4fPackager at the command line

If everything goes well, you should have 3 new files for every source file you sent to the packager:

 1. .F4M (manifest) file
 2. .F4F (fragment) file
 3. .F4x (index) file

The manifest file (.F4M) is an XML file that contains pertinent information about your media that the media player parses in order to play back the file appropriately. To learn more about the .F4M, and .F4F file types, please check out John Crosby’s series on HTTP Dynamic Streaming.

The 3 packaged files: .F4M, .F4F, and .F4X

Ensure that you have the HTTP Origin Module ready to go.

Install and configure the HTTP Origin Module into an existing Apache web server installation. The HTTP Origin Module is an extension to the Apache web server that is necessary for streaming media via HTTP to the Flash Player. You can download the module here. Alternatively, both the HTTP Origin Module and the Apache web server come bundled and configured with Flash Media Server versions 4.0 and up. *Note* Make sure your Apache server is running. On Windows, by default, the Apache web service start configuration within Flash Media Server 4 is set to “manual”. You may want to switch this to “automatic”.

Place your packaged media files into the vod folder of your Apache web server. (webroot/vod/).

Once you have your files properly packaged, and you’ve installed and configured your Apache web server, as well as the HTTP Origin Module (as a standalone or bundled within Flash Media Server), all you need to do on the server side is place the 3 packaged files into the vod folder within your Apache server, and grab the URL(s) of the media file(s) you wish to stream. *note* Apache is set to listen to port 80 by default, and to switch over to port 8134 if port 80 is in use. However, you may configure your Apache server to listen to any available port.

Make sure Apache service is running

Configure your media player to point to the URL of the media within your vod directory.

You’re welcome to build your own custom player to stream via HTTP, however, the fine people at Adobe and Realeyes Media have already done a lot of the work for you. Give any or all of the following example players a try:

REOPS Player  A powerful, OSMF-based media player from Realeyes Media The Realeyes OSMF Player Sample (REOPS) offers an excellent base for creating a robust video player utilizing the Open Source Media Framework (OSMF) from Adobe. REOPS is meant to be a building block for developers as well as a visual representation to illustrate the capabilities and how to of the OSMF framework. The REOPS project includes a very extensible and robust control bar skinning solution and templates to help customize the control bar, as well as Full-screen support, Closed Captioning from an external file, and OSMF dynamic plugin support. The REOPS project can be used to deploy easily customized video players that support progressive video playback, video on demand streaming, live streaming and dynamic streaming. What is more, all of these features are configurable from an external XML file.

Flash Media Playback A free, standard media player for the Adobe Flash Platform Flash Media Playback can be used by any website with only a few lines of HTML, enabling playback of video and other media in minutes. Its extensible plug-in architecture enables easy integration with content delivery networks (CDNs) and advertising platforms, as well as support for analytics and additional third-party services. With support for the latest delivery methods, Flash Media Playback enables web developers of all levels to fully utilize the powerful video features of the Flash Platform.

Strobe Media Playback A free, OSMF-based media player from Adobe Strobe Media Playback is an Open Source Media Framework (OSMF) based media player that you can quickly and easily integrate into your website. The compiled SWF and its source code are available for free download here.

…Or Build Your Own With These Tutorials! Mastering OSMF-Adobe Developer Connection Series John Crosby and David Hassoun of Realeyes Media have written an excellent series of articles and walkthrough tutorials for teaching us how to work with OSMF. They start with building a simple media player, and then dive deeper into more complex topics such as separating control, incorporating media overlays, as well as integrating and developing custom plugins. 

Whether you decide to build your own, or use a media player that’s been provided, you’ll need to point your application to the .F4M file within your Apache server’s vod directory. Again, this is the media manifest file, an XML file that the media player uses to parse important information about the media, such as bitrate, duration, etc..

*Note*
 HTTP Dynamic Streaming requires Flash Player 10.1 and above. Any version of OSMF, starting with 1.0, will be capable of HDS.


Streaming Demo

Below is an example of the embedded Flash Media Playback media player delivering a video over HTTP. If you’d like, you can configure your own player here. If you would like to use the same packaged files playing in the demo, you can download them here. Of course, this demonstration is merely showing a video stream via HTTP-it’s not an example of the more powerful features available with HDS, such as variable bitrate switching, encryption, or late-binding audio. Stay tuned for coverage of those topics and more.


Where to go from here

For a more in-depth look into HDS, including discussions on file encryption, and live streaming, please refer to John Crosby’s series on HTTP Dynamic Streaming

For an informative look into the world of OSMF, including deep-dives into such things as building custom media players and plugin integration and development, please see David Hassoun and John Crosby’s article series “Mastering OSMF“on the Adobe Developer Connection site .


For information on how Realeyes Media can help you make the switch to HTTP Dynamic Streaming, please feel free to contact us today.


Documentation

Adobe HTTP Dynamic Streaming documentation

OSMF.org

f4fpackager documentation

F4M file format specification

Downloads

HTTP origin module

f4fpackager

Flash Media Development Server (free)

Apache web server


Scott Sheridan writes about, and messes around with, the latest technologies in digital motion media at Realeyes. He also does triathlons. Really big triathlons.

Feel free to reach out with any questions-we’re glad to help!

scott AT realeyes DOT com

Adobe Labs is currently previewing their latest animation tool-Adobe Edge, which you will be able to use to create animations destined for screens of all sizes. By using the latest web standards, such as HTML/HTML 5, CSS 3, and JavaScript, animators will be able to use Edge to create motion content with its easy to use, timeline-based interface. Edge will allow you to create compositions from scratch, or to import and animate existing web graphics (bitmap or SVG) and CSS-based HTML layouts.

Here’s an introduction to Adobe Edge from Doug Winnie:


Stay tuned, as an early preview release should be available soon. (July-ish)

 • You can sign up to be notified when the preview release becomes available here.
 • Follow Adobe Edge on Facebook

Today Adobe released version 4.5 of Flash Builder and the open-source Flex SDK. Arguably the most important update in this release is the added support for mobile application development. Developers can leverage Flash Builder 4.5 and the Flex 4.5 SDK to create applications destined for multiple mobile platforms using a common code base (Flex and or ActionScript 3.0). The new SDK includes 21 new, ready-made components that developers can use to build applications for Android, BlackBerry, or iOS. Testing and debugging can done on the desktop by leveraging the AIR-based device emulator, or by connecting devices locally and using a one-click process to package, deploy, and launch the application. Flash Builder 4.5 will generate platform-specific installer files to upload to a mobile application distribution site or store.

Adobe’s Serge Jespers demonstrates how to create an application that can run on several devices running Android, BlackBerry, or iOS using Flex and Flash Builder.

More on Flash Builder 4.5, and Flex 4.5:

Article: Coding productivity enhancements in Flash Builder 4.5

Video: Testing Android applications on the desktop

Download Adobe Flash Builder/Flex 4.5


Adobe Flex SDK

Adobe Flash Builder

TryBuyLearn MoreHelp & Support

Adobe announced yesterday that it is no longer going to provide support  for AIR on the desktop Linux platform. Instead, they will focus their attention on mobile platforms such as Android, Blackberry Tablet OS, and iOS. Adobe also announced that they will be prioritizing a Linux porting kit for AIR, which will include source code. Open Screen Project partners can use this porting kit to implement AIR on Linux-based platforms on PC’s, mobile devices, TV’s, and TV-connected devices. According to the announcement, AIR 2.6 will be the final Adobe-supported version (AIR 2.7 is the most current release). Existing AIR applications will continue to work on Linux PC’s, provided they target AIR 2.6 or earlier. However, users won’t be able to install new AIR applications, or apply application updates, including security updates. It is Adobe’s belief that any need for future versions of AIR on Linux desktop will be met by one or more of their partners.

This decision makes sense when you take a look at the numbers: according to Adobe, Linux desktop accounted for only 0.5% of AIR installations (Linux represents only ~1% of the desktop market overall). However, Adobe is predicting that by the end of 2011 there will be more than 200M smartphones and tablets which can download and run AIR applications.

Yesterday Adobe released AIR 2.7, which offers some important bug fixes, security patches, and very interesting feature enhancements and performance upgrades for both mobile and desktop applications. Developers can download the SDK here. Some of the improvements announced with this release include:

 • AIR to SD installation (Android only) Now end users can install the AIR runtime onto the SD card of their Android device, allowing them to save storage space on the main drive of their device.
 • 4X speed improvements for iOS Runtime optimizations allow developers to create applications for iOS that run up to 4 times faster when running in CPU mode. Click here for  a video of Renaun Erickson demonstrating this new improved performance on the iPad. Here’s an example of an Android application created by Robert M. Hall that will also be deployed to iOS thanks to AIR 2.7.
 • Media Analytics Using Adobe Site Catalyst with AIR 2.7 or Flash Player 10.3, developers can now easily(read: very little code) implement video analytics in both web and desktop applications, regardless of the implementation method or delivery protocol. New open API’s give analytics providers the tools to easily gather real-time, aggregated reporting of how video is distributed, what the audience reach is, and how much video is played.
 • Acoustic Echo Cancellation (Desktop only) Real-time, outside the browser, online collaboration experiences, such as group conferencing, in-game chat, and telephony now benefit from AIR 2.7′s new audio quality feature enhancements such as, Acoustic Echo Cancellation(AEC), noise suppression, voice activity detection, and automatic compensation for various microphone input levels. End users can now experience higher quality audio without the need for noise-reduction headphones.
 • Improvements to HTMLLoader API Developers now have more control over how clickable links behave within HTML content in standalone desktop applications. Magazine readers and eBook readers can now benefit from weblink-style navigation.
 • Faster development and debugging for iOS Applications By using the AIR Developer Tool (ADT), a command line development tool which is part of the AIR SDK, developers can dramatically speed up the testing and debugging process when creating applications for iOS. By enabling the Interpreter Mode for iOS in ADT, developers can enjoy a streamlined testing and debugging workflow.
 • Bug fixes and security enhancements Important fixes delivered with AIR 2.7 are outlined in Security Bulletin APSB11-13.

The full set of release notes for AIR 2.7 can be found here.

Download Adobe AIR

Download the free AIR SDK

Download AIR development tools

OSMF 1.6-Sprint 5 is Here!

Posted on June 06, 2011 at 2:27 pm in Development, Media Solutions

Today Adobe announced the release of the latest sprint for OSMF 1.6, and it includes some exciting new features in terms of how it can handle audio. The biggest new feature is support for multiple audio tracks for HTTP Dynamic Streaming. Known as “late-binding audio”, this methodology allows producers to present multiple audio-only tracks attached to a particular video to the end user. Consider, for example, the need to deliver videos in more than one language. Late-binding audio allows producers to include seperate audio tracks for each language, and then have the viewer choose the appropriate one based on their needs. The benefits to having multiple audio tracks associated with a single video file are savings in encoding time, as well as reduced storage requirements-much more efficient than having to encode and store several different versions of each video. OSMF also supports the ability to switch between audio tracks during playback, which allows even more flexibility in terms of what kind of user experiences are possible.

Currently late-binding audio is available for video-on-demand only, but Adobe promises live/linear support in their next drop.

Check out the original announcement here.

Mobile Flex: View Data

Posted on May 16, 2011 at 9:05 am in Development

From the previous post you should know how to navigate from 1 view to the next using the ViewNavigator.  Now, you want some data in that view right? No problem, this is where the View object’s ‘data‘ property comes into play. Setting the data property is accomplished by passing the data object, in addition to the View’s class name, into the pushView() method on the navigator object.

Example:

navigator.pushView(MyNewView, dataObject);

This effectively calls the setting for the data property of the new View (MyNewView) object that is created.

Managing View Data

You could work with the data property on the View object directly. For instance, if the data object passed into the View via the pushView() method was a simple user object that contained a name property, you could bind the name property to a label control.

Example:

<s:Label id="name_lbl" text="{data.name}" />

Overriding the Data Property Setter

Usually though, you’d want to override the setter for the data property. Then you can type your object and work with it in a better manner.

Example:

protected var user:User;
override public function set data(value:Object):void
{
 super.data = value;
 user = value as User;
}

 

<s:Label text="{user.name}" />

So now we’ve got the data in the view. The next step is to manage the state of each view. With mobile apps you can’t count on the view staying around, so we’ll need to keep a tight control on the state of each view. That way we can bring the user right back where they expect to be when they come back to the app after a call for example. In the next post we’ll look into how to do this. Stay tuned.

Mobile Flex: ViewNavigator Basics

Posted on May 15, 2011 at 8:45 am in Development

Flex 4.5 provides some pretty slick updates and enhancements, the least of are the of Mobile components and the ability to easily slam out some pretty nice mobile apps. The first thing I’d like to talk about is a new concept, the ViewNavigator. The ViewNavigator provides some pretty intense functionality such as view management.

What is the ViewNavigator?

The ViewNavigator keeps track of your views. It does this by keeping your views in a list.  To add a new view you ‘push’ the view into the list, to remove a view you can ‘pop’ a view out of the list. You can think of it as a stack – first in, last out – and the last view in is the visible view.

Popping a view out of the ViewNavigator's 'stack'

Pushing a View into ViewNavigator's 'stack'

Popping a view out of the ViewNavigator's 'stack'

Popping a view out of the ViewNavigator's 'stack'

Using the ViewNavigator

Using the view navigator is a pretty straight forward process of capturing a user interaction, such as a button click, then pushing the new View into the ViewNavigator’s stack.

For example, let’s pretend that you have a new Flex mobile project. The default view of that project has a button, that when clicked should display another view named MyNewView.  MyNewView also has a button, that when clicked returns you to the home view.

Home View Component

In the Home View component all you really need to worry about the click handler on the button:

label="NEXT"
width="100%"
click="navigator.pushView(MyNewView)" />

The click handler calls the pushView() method on ‘navigator‘, a property available from the View class, passing it the class name of the View that you want to display. We’ll cover getting data into that view and transitions in other posts.  The creation of the new View & default transition are all handled by the  framework.

MyNewView Component

The MyNewView View component is basically the same thing:

label="BACK"
width="100%"
click="navigator.popView()" />

You call popView() on the ‘navigator‘ property which removes the view from the stack displaying the Home view again.

Here is a quick screen cast of an application using similar code:
Get Adobe Flash player

Digital-Tutors is a recognized leader in on-demand training for the motion graphics industry, partnering with leading design studios, software manufacturers, and educational institutions.  To extend their platform of web and mobile video applications, Digital-Tutors worked with RealEyes Media to create a new version of their online training library that would allow users to download lessons and courses for offline viewing, while continuing to advance the features in their training platform: Digital-Tutors Vault.

Today, Digital-Tutors is releasing the second major release of Vault, coupled with a new Web application that brings Vault’s advanced user interface and much of its functionality to the browser. Curious about what all the fuss is about? Vault 1.6 includes enhanced group functionality and updates to Digital-Tutors’ streaming technology.

Digital-Tutors Vault provides digital visual artists at all experience levels the opportunity to stream training content while online and use a credits system to download and lease DRM protected content for offline viewing. All users are welcomed to the application with an HTML experience that is seamlessly integrated into the application.  Through an API, the HTML pages can execute actions in the parent AIR application, allowing Digital-Tutors to highlight important content easily. To keep content fresh, Vault has an integrated asset and data update system that ensures users have the most up-to-date local catalog assets. In fact, the AIR application is bundled with catalog assets (local database, images, HTML, and JavaScript) so users experience a robust application right from the start – even when offline.

With the ability to move category tabs such as Browse and Playlists as well as create and organize custom tags, notes and video clips, Vault provides an extremely customizable digital learning environment.  The Vault application also automatically syncs custom user data across Digital-Tutors suite of applications, including web and iPhone, so that items like view progress and clips are consistent across all of a user’s devices.

Want to experience Vault for yourself:
http://www.digitaltutors.com/09/vault.php